ជីកដីឃើញដើមគគីរ អាយុ៣ពាន់ឆ្នាំ នៅក្នុងទឹកស្រះ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!