ប្រតិបត្តិការជួយក្មេង១២នាក់ និងគ្រូបង្វឹកចេញពីរូងភ្នំ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 46
Thank You for watching my channel, Please help To Subscribe for watching more video,

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍, ព័ត៌មានខ្មែរ២០១៨, ព័ត៌មានក្តៅៗ, ពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍, ព័ត៌មានពិត, ព័ត៌មានថ្មី, អានព័ត៌មាន, ព័ត៌មានស្រុកខ្មែរ, ព័ត៌មានខ្មែរ, ដំណឹងកម្ពុជា, ព័ត៌មានកម្ពុជា, កម្ពុជាព័ត៌មាន, ព័ត៌មានកម្ពុជាទាន់ហេតុការណ៍