លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ចុះមកផ្ទាល់ដល់ភ្នំ បាត់ហ្លួង

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!