ព្រះសង្ឃ១អង្គធ្លាប់ចូលក្នុងរូងភ្នំនេះ ចំនួន៤ដងមកហើយ...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!