ម្នាក់វ៉ៃម្ដាយក្មេកអាយុជិត ១០០ឆ្នាំ ចំណែកម្នាក់ទៀត...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!