រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវថ្នាំសម្រាប់បន្ត

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!