អ្នកនាំពាក្យ ជិន ម៉ាលីន៖ ប្រទេសគេមានច្បាប់នេះដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់គេ...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

អ្នកនាំពាក្យ ជិន ម៉ាលីន៖ ប្រទេសគេមានច្បាប់នេះដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់គេ ហេតុអ្វីកម្ពុជាមិនអាចមានច្បាប់នេះដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈផ្កាយរណប និងខ្សែកាប PPCTV ប៉ុស្តិ៍ 76, DTV ប៉ុស្តិ៍ 19, SkyOne ប៉ុស្តិ៍ 47, One TV ប៉ុស្តិ៍ 18, CCTV ប៉ុស្តិ៍ 37 និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ២៥រាជធានី-ខេត្ត និងផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាមប្រព័ន្ធ App, Website, TV Channel, Radio, YouTube, Facebook, English, Chinese, Telegram.