អ្នកឆ្លង COVID-19 នៅកូរ៉េខាងត្បូង កើនដល់ ៧,៣១៣នាក់, តែករណីឆ្លងហាក់ធូរស្រាលបន្តិច!

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

អ្នកឆ្លង COVID-19 នៅកូរ៉េខាងត្បូង កើនដល់ ៧,៣១៣នាក់, តែករណីឆ្លងហាក់ធូរស្រាលបន្តិច!
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News