អ្នកខ្សោយហាមមើល!!! អ្នកជិះជណ្តើរយន្តម្នាក់ បានដាច់ជើងម្ខាង ព្រោះតែជណ្តើរយន្ត Error

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!