អាយុ៧០ឆ្នាំបា្លយតស៊ូរុញរទេះមួយថ្ងៃជាង២០គីឡូដី...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!