ពស់វាលខ្សាច់ ដែលមានពិសសាហាវបំផុត អាចវារបានល្បឿន ១៨ម៉ាយក្នុង១ម៉ោង

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!