ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំង បកអាក្រាតថា ពេទ្យនៅអឺរ៉ុបលែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ ខណៈម៉ាស់...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំង បកអាក្រាតថា ពេទ្យនៅអឺរ៉ុបលែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ ខណៈម៉ាស់ និងទឹកលាងដៃ កំពុងខ្វះខាត
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News