បារាំងព្រមទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ Huawei ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់មានរយៈពេលកំណត់

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

បារាំងព្រមទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ Huawei ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់មានរយៈពេលកំណត់
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា ម៉ៅស្រី ណុច្ស ,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈផ្កាយរណប និងខ្សែកាប PPCTV ប៉ុស្តិ៍ 76, DTV ប៉ុស្តិ៍ 19, SkyOne ប៉ុស្តិ៍ 26, One TV ប៉ុស្តិ៍ 18, CCTV ប៉ុស្តិ៍ 37 និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ២៥រាជធានី-ខេត្ត និងផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាមប្រព័ន្ធ App, Website, TV Channel, Radio, YouTube, Facebook, English, Chinese, Telegram.