បទ៖ ចូលឆ្នាំចាំពេលក្រោយ (See you next time Khmer new year)

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

បទ៖ ចូលឆ្នាំចាំពេលក្រោយ (See you next time Khmer new year)
និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ លោក សុផាន់ តារាជឿន
គាំទ្រការផលិតពីដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
បកស្រាយដោយ៖ លោក ដួង វីរៈសិទ្ធ