ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោកស្រី អាន សុធីតា អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន CBRE .

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោកស្រី អាន សុធីតា អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia ពន្យល់ពី៖ «បញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យខុនដូនៅកម្ពុជា ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩».