ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក អោក បូរ៉ា អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក អោក បូរ៉ា អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ពន្យល់ជុំវិញប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់វិស័យប្រៃសណីយ៍ក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».