ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ឌិន សុមេធារិទ្ធ អ្នករកស៊ីល្បីឈ្មោះ.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ឌិន សុមេធារិទ្ធ អ្នករកស៊ីល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យសណ្ឋាគារ ពន្យល់ពី៖ «ផលប៉ះពាល់វិស័យសណ្ឋាគារនៅកម្ពុជាដោយជំងឺកូវីដ១៩» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».