ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថាន.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថាន CDRI ពន្យល់ពី៖ «ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ១៩ លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».