ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថាន CDRI .

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថាន CDRI ពន្យល់ពី៖ «ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ១៩ លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».