ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា .

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ពន្យល់ពី៖ «វិស័យមូលបត្រ នៅពេលកម្ពុជាជួបប្រទះវិបត្តិកូវីដ១៩» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».