ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ តំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គរហ្គ្រីន ពន្យល់ជុំវិញប្រធានបទ៖ ...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ តំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គរហ្គ្រីន ពន្យល់ជុំវិញប្រធានបទ៖ «ការចូលរួមលើកស្ទួយសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងរកទីផ្សារកសិផលខ្មែរ» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍»