ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ចាក់ផ្សាយ៖ វិដេអូឯកសារពិសេសមួយស្តីពី «សម្តេចតេជោ.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ចាក់ផ្សាយ៖ វិដេអូឯកសារពិសេសមួយស្តីពី «សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រួមនិងយុទ្ធមិត្តដ៏ស្ម័គ្រស្មោះ៤រូប ធ្វើដំណើរយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសង្រ្គោះជាតិ».