ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ សរុបព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង០៥រសៀល

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ សរុបព័ត៌មានពិសេសនា ម៉ោង០៥រសៀល ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០