ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ស៊ាង ថៃ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ស៊ាង ថៃ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពន្យល់ពី «ការខិតខំជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក».