ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីសុខភាព៖ វេជ្ជបណ្ឌិត មិញ ចាន់ភក្តី ឯកទេស.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីសុខភាព៖ វេជ្ជបណ្ឌិត មិញ ចាន់ភក្តី ឯកទេសវិជ្ជសាស្ត្រទូទៅបកស្រាយលម្អិត ស្តីពី «ជំងឺសន្លាក់បង្កដោយមេរោគ បណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត» ក្នុងកម្មវិធី «សុខភាព».