ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ហូរ វណ្ឌី ទីប្រឹក្សាសមាគម.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ លោក ហូរ វណ្ឌី ទីប្រឹក្សាសមាគមទេសចរណ៍ «យុទ្ធសាស្ត្រស្រោចស្រង់ វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឡើងវិញ» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».