ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទ.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពី នីតិវិធី និងដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០