ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីសុខភាព៖ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បកស្រាយលម្អិត.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីសុខភាព៖ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បកស្រាយលម្អិតស្តីពី «របៀបថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្ត កុំឲ្យវិវឌ្ឍជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងកំលុងជំងឺកូវីដ១៩» ក្នុងកម្មវិធី «សុខភាព».