ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ «ទឹកធ្លាក់អូរជាំ សណ្ដោងទេសភាព.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ «ទឹកធ្លាក់អូរជាំ សណ្ដោងទេសភាពធម្មជាតិអណ្ដែតប៉ះចិត្តួទេសចរ», ផ្សាយម៉ោង ៥៖៣០នាទី ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០.