ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង០៣រសៀល ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!