ទស្សនាចោរចូលប្លន់ នៅក្នុងហាង Apple Store, បុគ្គលិកដើរធ្វើមិនដឹង ហេតុតែហាងអ្នកមាន

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!