ថ្ងៃនេះដំណឹងល្អទៀតហើយ៖ ក្រសួងប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ ធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយ...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ថ្ងៃនេះដំណឹងល្អទៀតហើយ៖ ក្រសួងប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ ធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់៥០នាក់ ហើយពិសេសបំផុតគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីទេ
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News