តើអ្នកជឿអត់ថា គាត់មានអាយុ៥០ឆ្នាំ តែមានកំពស់២៩អ៊ិញ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!