ជិះឡានមកគៀ ហើយដកកាំភ្លើងបាញ់ស្រស់ៗ តែស៊យវិញ ម្ចាស់ឡានមានកាំភ្លើងដែរ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 21,694