ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 នៅចិនកើនដល់១,៦៦៥នាក់ និងឆ្លងជាង៦៨,០០០នាក់

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 នៅចិនកើនដល់១,៦៦៥នាក់ និងឆ្លងជាង៦៨,០០០នាក់
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News