ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅចិន កើនដល់២,៨៧០នាក់ និងឆ្លងសរុប៧៩,៨២៤នាក់

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅចិន កើនដល់២,៨៧០នាក់ និងឆ្លងសរុប៧៩,៨២៤នាក់
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News