គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ ពិភពលោកមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប ១.៨៥លានករណី, ស្លាប់ ជាង១១ម៉ឺនាក់.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ ពិភពលោកមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប ១.៨៥លានករណី, ស្លាប់ ជាង១១ម៉ឺនាក់, ប្រទេសធំៗ៥រ៉ាប់ករណីឆ្លង-ស្លាប់ ជាងពាក់កណ្តាល
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា យឹម ចាន់ស្រីវីន , ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈផ្កាយរណប និងខ្សែកាប PPCTV ប៉ុស្តិ៍ 76, DTV ប៉ុស្តិ៍ 19, SkyOne ប៉ុស្តិ៍ 47, One TV ប៉ុស្តិ៍ 18, CCTV ប៉ុស្តិ៍ 37 និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ២៥រាជធានី-ខេត្ត និងផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាមប្រព័ន្ធ App, Website, TV Channel, Radio, YouTube, Facebook, English, Chinese, Telegram.