ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឱ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការ Facebook «Sdam Husen» ដែលបង្ហោះប្រឌិតព័ត៌មានអំពីជំងឺ...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឱ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការ Facebook «Sdam Husen» ដែលបង្ហោះប្រឌិតព័ត៌មានអំពីជំងឺកូរ៉ូណាថ្មីនៅកម្ពុជា ដែលការពិតជនជាតិបារាំងនោះស្រវឹងស្រា
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News