ក្រសួងជំរុញឲ្យនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ពន្លឿនដំណើរការអនុវត្តលេខកូដរួម សម្រាប់ផ្តាច់...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ក្រសួងជំរុញឲ្យនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ពន្លឿនដំណើរការអនុវត្តលេខកូដរួម សម្រាប់ផ្តាច់ការកាត់លុយជាស្វ័យប្រវត្តិ ពីទូរសព្ទអ្នកប្រើប្រាស់
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈផ្កាយរណប និងខ្សែកាប PPCTV ប៉ុស្តិ៍ 76, DTV ប៉ុស្តិ៍ 19, SkyOne ប៉ុស្តិ៍ 26, One TV ប៉ុស្តិ៍ 18, CCTV ប៉ុស្តិ៍ 37 និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ២៥រាជធានី-ខេត្ត និងផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាមប្រព័ន្ធ App, Website, TV Channel, Radio, YouTube, Facebook, English, Chinese, Telegram.