ក្មេងស្រីអាយុ ១៥ឆ្នាំ រត់ ១០០គីឡូម៉ែត្រ រកថវិកាជួយកុមារ​ពិការបញ្ញា

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 10
គួរឲ្យសរសើរ! វ័យត្រឹម ១៥ឆ្នាំ Nikko បាន​ប្រកាស​រត់ ១០០គីឡូម៉ែត្រជាមួយសាយ ដើម្បី​រក​មូលនិធិ​ជួយសាលា​បង្រៀន​កុមារពិការ​បញ្ញា


ចូលរួមបរិច្ចាគ​ជាមួយ​ Nikko តាមរយៈ ABA : 009 992 021 (Chy Nikko And Sor Sothearom)

ព័ត៌មានបន្ថែមពីសាលារៀនទន្សាយ សូមចូលទៅកាន់ https://www.rabbitschoolcambodia.net/