ក្នុង២៤ម៉ោងនៅអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ រហូតដល់ជាង៣៤,១៩៦នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់១៣៣១នាក់ មិន...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ក្នុង២៤ម៉ោងនៅអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ រហូតដល់ជាង៣៤,១៩៦នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់១៣៣១នាក់ មិនធម្មតាឡើយ!
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News