កំណាព្យ១០ល្បះ បង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិ និងការដឹកនាំដ៏មោះមុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

កំណាព្យ១០ល្បះ បង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិ និងការដឹកនាំដ៏មោះមុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏សាហាវ COVID-19
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង កេត សត្យា,ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News