កម្មវិធីព័ត៌មាន ​«២នាទីព្រឹកនេះ»

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 60
#២នាទីព្រឹកនេះ #dailynews #sabaynews

ពីកម្មវិធី «២នាទីព្រឹកនេះ»

១. បុរសវ័យ២៦ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត ជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ១៩ ព្រឹកនេះ
https://news.sabay.com.kh/article/1214421#utm_campaign=fb

២. កងទ័ព​ឥណ្ឌា​៣​នាក់​ត្រូវ​ស្លាប់​ ក្នុង​​ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​មួយ​ប្រាវ​ជាមួយ​កងទ័ព​ចិន​ នៅ​ព្រំដែន​ជម្លោះ​​
https://news.sabay.com.kh/article/1214304#utm_campaign=fb

Subscribe Sabay Tv from the link below and get daily news videos, short film, music videos!
https://www.youtube.com/user/SabayTv?sub_confirmation=1

Follow us on:
Facebook:
https://facebook.com/sabay.com.kh
https://facebook.com/SabayNewsOfficial
https://facebook.com/SabayNewsEntertainment
https://facebook.com/SabayNewsSocial
https://facebook.com/SabayNewsTechnology
https://facebook.com/SabayNewsSport
https://facebook.com/sabaykanha
https://facebook.com/sabayder
https://facebook.com/sabayenovel
https://facebook.com/KleyKleyApp
https://facebook.com/30daily

Visit us on:
Website:
http://news.sabay.com.kh/
http://kanha.sabay.com.kh/
http://kleykley.sabay.com.kh/
http://der.sabay.com.kh
https://enovel.sabay.com/book

Instagram: https://instagram.com/sabaydigital
Line: https://page.line.me/sabay