កម្មវិធីព័ត៌មាន ​«២នាទីព្រឹកនេះ»

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 90
#២នាទីព្រឹកនេះ #dailynews #sabaynews

ខ្លឹមសារព័ត៌មានព្រឹកនេះ៖

១. អនុក្រឹត្យថ្មី៖ ម្ចាស់ហាង​លក់ឡាន-ម៉ូតូ ក៏ត្រូវពិន័យធ្ងន់ដែរ បើមិនបំពេញ​បែប​បទ​ចុះបញ្ជីយានយន្ត​ឱ្យ​អ្នកទិញ
(https://kleykley.sabay.com.kh/article/1203402#utm_campaign=yt)

២. មិនគួរឲ្យជឿ! អ្នកស្លាប់នៅអង់គ្លេស ៤៤៩នាក់ ឯអ្នកឆ្លងថ្មីជាង ៤ពាន់នាក់ត្រឹម២៤ម៉ោង
(https://news.sabay.com.kh/article/1203513#utm_campaign=yt)

Subscribe Sabay Tv from the link below and get daily news videos, short film, music videos!
https://www.youtube.com/user/SabayTv?sub_confirmation=1

Follow us on:
Facebook:
https://facebook.com/sabay.com.kh
https://facebook.com/SabayNewsOfficial
https://facebook.com/SabayNewsEntertainment
https://facebook.com/SabayNewsSocial
https://facebook.com/SabayNewsTechnology
https://facebook.com/SabayNewsSport
https://facebook.com/sabaykanha
https://facebook.com/sabayder
https://facebook.com/sabayenovel
https://facebook.com/KleyKleyApp
https://facebook.com/30daily

Visit us on:
Website:
http://news.sabay.com.kh/
http://kanha.sabay.com.kh/
http://kleykley.sabay.com.kh/
http://der.sabay.com.kh
https://enovel.sabay.com/book

Instagram: https://instagram.com/sabaydigital
Line: https://page.line.me/sabay