កម្មវិធីព័ត៌មាន ​«២នាទីព្រឹកនេះ»

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 53
#២នាទីព្រឹកនេះ #dailynews #sabaynews

ពីកម្មវិធី «២នាទីព្រឹកនេះ»

១. ក្ដៅៗ! កម្ពុជារកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ លើជនជាតិបារាំង១នាក់
https://news.sabay.com.kh/article/1226084#utm_campaign=fb

២. ថៃ​លេច​ចេញ​មួយ​ក្រុម​ទៀត​ដែល​ ប្រឆាំង​ក្រុម​រិះគន់​ស្ថាប័ន​ព្រះ​មហាក្សត្រ​
https://news.sabay.com.kh/article/1226096#utm_campaign=fb


Subscribe Sabay Tv from the link below and get daily news videos, short film, music videos!
https://www.youtube.com/user/SabayTv?sub_confirmation=1

Follow us on:
Facebook:
https://facebook.com/sabay.com.kh
https://facebook.com/SabayNewsOfficial
https://facebook.com/SabayNewsEntertainment
https://facebook.com/SabayNewsSocial
https://facebook.com/SabayNewsTechnology
https://facebook.com/SabayNewsSport
https://facebook.com/sabaykanha
https://facebook.com/sabayder
https://facebook.com/sabayenovel
https://facebook.com/KleyKleyApp
https://facebook.com/30daily

Visit us on:
Website:
http://news.sabay.com.kh/
http://kanha.sabay.com.kh/
http://kleykley.sabay.com.kh/
http://der.sabay.com.kh
https://enovel.sabay.com/book

Instagram: https://instagram.com/sabaydigital
Line: https://page.line.me/sabay